دوربین دنده عقب دو کاره

محل نصب فلاپ بالای پلاک  و سپر خودرو
زاویه دید 45 درجه
ضد آب و ضد سرقت در حالت سپر
دید در شب قابل قبول

توضیحات و عملکردها

دوربین دنده عقب دو کاره

محل نصب فلاپ بالای پلاک  و سپر خودرو
زاویه دید 45 درجه
ضد آب و ضد سرقت در حالت سپر
دید در شب قابل قبول