مشخصات مانیتورها

مشخصات مانیتور مدل
WINCA H855A-W400

سیستم عامل اندروید : (11)
پردازنده : 8 هسته (CPU 1.82 Ghz)
حافظه داخلی : 128 – 64 – 32 گیگ
رم اجرایی : 6 – 4 – 3 گیگ
اتصال اینترنت : 4G
اتصال : USBx2 , SD , WiFi-4G , Bluetooth , GPS
چهار خروجی صدا و خروجی ساب مستقل
اکولایزر 16 باند و تنظیمات صوتی : DSP-HPF-LPF
رزولیشن تصویر : (720×1280) IPS-2.5D
تراکم تصویر : (268) DPI

پشتیبانی از دوربین دنده عقب AHD
پشتیبانی از فایل های تصویری : FULLHD1080P–4K
اتصال گوشی : Apple CarPlay , Android Auto , Mirror link

مشخصات مانیتور مدل
WINCA QG855-W350

 سیستم عامل اندروید : (10-11)
 پردازنده : 8 هسته (CPU 1.6 Ghz)
 حافظه داخلی : 32 گیگ
 رم اجرایی : 2 گیگ
 اتصال اینترنت : 4G
 اتصال : USBx2 , WiFi-4G , Bluetooth , GPS
 دو خروجی صدا و خروجی ساب مستقل
 اکولایزر 38 باند و تنظیمات صوتی : DSP-HPF-LPF
 رزولیشن تصویر : (720×1280) IPS-2.5D
 تراکم تصویر : (268) DPI

پشتیبانی از دوربین دنده عقب AHD
 پشتیبانی از فایل های تصویری : FULLHD1080P–4K
 اتصال گوشی : Apple CarPlay , Android Auto , Mirror link

مشخصات مانیتور مدل
WINCA YH855A P400

 سیستم عامل اندروید : (11)
 پردازنده : 8 هسته (CPU 1.82 Ghz)
 حافظه داخلی : 32 گیگ
 رم اجرایی : 3 گیگ
 اتصال اینترنت : 4G
 اتصال : USBx2 , SD , WiFi-4G , Bluetooth , GPS
 دو خروجی صدا و خروجی ساب مستقل
 اکولایزر 16 باند و تنظیمات صوتی : DSP-HPF-LPF
 رزولیشن تصویر : (720×1280) IPS-2.5D
 تراکم تصویر : (268) DPI

پشتیبانی از دوربین دنده عقب AHD
دادای سیستم دوربین محیطی 360 درجه با کیفیت AHD
 پشتیبانی از فایل های تصویری : FULLHD1080P–4K
 اتصال گوشی : Apple CarPlay , Android Auto , Mirror link
 تم اصلی قابل تغییر

مشخصات مانیتور مدل
WINCA RS855-5 S400Plus

 سیستم عامل اندروید : (10-11)
 پردازنده : 8 هسته (CPU 2.6 Ghz)
 حافظه داخلی : 32 گیگ
 رم اجرایی : 2 گیگ
 اتصال اینترنت : 3G
 اتصال : USBx2 , WiFi-3G , Bluetooth , GPS
 شش خروجی صدا و خروجی ساب مستقل
 اکولایزر 16 باند و تنظیمات صوتی : DSP-HPF-LPF
 رزولیشن تصویر : (600×1024) IPS-2.5D
 تراکم تصویر : (170) DPI

پشتیبانی از دوربین دنده عقب AHD
دادای سیستم دوربین ثبت وقایع عقب و جلو با کیفیت AHD
 پشتیبانی از فایل های تصویری : FULLHD1080P–4K
 اتصال گوشی : Apple CarPlay , Android Auto , Mirror link

مشخصات مانیتور مدل
WINCA LY855A S170Plus

 سیستم عامل اندروید : (10)
 پردازنده : 4 هسته (CPU 1.3 Ghz)
 حافظه داخلی : 16 گیگ
 رم اجرایی : 2 گیگ
 اتصال : USBx2 , WiFi , Bluetooth , GPS
چهار خروجی صدا و خروجی ساب مستقل
 اکولایزر 16 باند
رزولیشن تصویر : (600×1024) IPS
 تراکم تصویر : (170) DPI
 پشتیبانی از فایل های تصویری : FULLHD1080P–4K
 پشتیبانی از اتصال : Mirror link

مشخصات مانیتور مدل
FLYDYT-TS855-ROYAL

 سیستم عامل اندروید : (10)
 پردازنده : 8 هسته (CPU 1.82 Ghz)
 حافظه داخلی : 32 گیگ
 رم اجرایی : 4 گیگ
 اتصال اینترنت : 5G
 اتصال: USBx2 , WiFi , Bluetooth , GPS
 چهار خروجی صدا و خروجی ساب مستقل
 اکولایزر 48 باند و تنظیمات DSP-HPF-LPF
 رزولیشن تصویر : (600×1024) IPS-2.5D
 تراکم تصویر : (217) DPI

پشتیبانی از دوربین دنده عقب AHD
 پشتیبانی از فایل های تصویری : FULLHD1080P–4K
 اتصال گوشی : Apple CarPlay , Android Auto , Mirror link

مشخصات مانیتور مدل
FLYDYT 9000

 سیستم عامل اندروید (9)
 پردازنده : 4 هسته (CPU 1.6 Ghz)
 حافظه داخلی : 32 – 16 گیگ
 رم اجرایی : 2 – 1 گیگ
اتصال USBx2 , WiFi , Bluetooth , GPS
 چهار خروجی صدا
 اکولایزر 12 باند
 رزولیشن تصویر : (600×1024) IPS
 تراکم تصویر : (159) DPI

پشتیبانی از دوربین دنده عقب AHD
 پشتیبانی از فایل های تصویری FULLHD1080P
 پشتیبانی از اتصال گوشی : Apple CarPlay , Android Auto , Mirror link

مشخصات مانیتور مدل
FLYDYT 9001

 سیستم عامل اندروید (8)
 پردازنده : 4 هسته (CPU 1.3 Ghz)
 حافظه داخلی : 32 گیگ
 رم اجرایی : 1 گیگ
اتصال USBx2 , WiFi , Bluetooth , GPS
 چهار خروجی صدا
 اکولایزر 12 باند
 رزولیشن تصویر : (720×1280) IPS
 تراکم تصویر : (268) DPI

پشتیبانی از دوربین دنده عقب AHD
 پشتیبانی از فایل های تصویری FULLHD1080P
 پشتیبانی از اتصال : Mirror link

مشخصات مانیتور مدل
WINGER DYT-9001MT

 سیستم عامل اندروید (11) (23 Theme)
 پردازنده : 4 هسته (CPU 1.21 Ghz)
 حافظه داخلی : 32 گیگ
 رم اجرایی : 1 گیگ
 اتصال USBx2 , WiFi , Bluetooth , GPS
 دو خروجی صدا
 اکولایزر 12 باند
 رزولیشن تصویر : (720×1280) IPS
 تراکم تصویر : (160) DPI

پشتیبانی از دوربین دنده عقب AHD
پشتیبانی از فایل های تصویری FULLHD1080P
 پشتیبانی از اتصال : Mirror link
 فاقد خروجی تصویر مانیتورهای سر صندلی

مشخصات مانیتور مدل
WINGER DYT-9001RT

 سیستم عامل اندروید (8)
 پردازنده : 4 هسته (CPU 1.3 Ghz)
 حافظه داخلی : 32 گیگ
 رم اجرایی : 1 گیگ
 اتصال USBx2 , WiFi , Bluetooth , GPS
 دو خروجی صدا
 اکولایزر 12 باند
 رزولیشن تصویر : (720×1280) IPS
 تراکم تصویر : (268) DPI

پشتیبانی از دوربین دنده عقب AHD
پشتیبانی از فایل های تصویری FULLHD1080P
 پشتیبانی از اتصال : Mirror link
 فاقد خروجی تصویر مانیتورهای سر صندلی

مشخصات مانیتور مدل
ROCKBOX DYT-9001RT

 سیستم عامل اندروید (8)
 پردازنده : 4 هسته (CPU 1.3 Ghz)
 حافظه داخلی : 32 گیگ
 رم اجرایی : 1 گیگ
 اتصال USBx2 , WiFi , Bluetooth , GPS
 دو خروجی صدا و خروجی ساب مستقل
 اکولایزر 12 باند
 رزولیشن تصویر : (720×1280) IPS
 تراکم تصویر : (268) DPI

پشتیبانی از دوربین دنده عقب AHD
پشتیبانی از فایل های تصویری FULLHD1080P
 پشتیبانی از اتصال : Mirror link
 فاقد خروجی تصویر مانیتورهای سر صندلی

مشخصات مانیتور مدل
RFISHER T3L-2-32

 سیستم عامل اندروید (12)
 پردازنده : 4 هسته (CPU 1.6 Ghz)
 حافظه داخلی : 32 گیگ
 رم اجرایی : 2 گیگ
 اتصال USBx2 , WiFi , Bluetooth , GPS
 دو خروجی صدا
 اکولایزر 12 باند
 رزولیشن تصویر : (600×1024) IPS
 تراکم تصویر : (159) DPI
پشتیبانی از فایل های تصویری FULLHD1080P
اتصال گوشی : Apple CarPlay , Android Auto , Mirror link
بدون گارانتی

مشخصات مانیتور مدل
VIXEN T3-2-32

 سیستم عامل اندروید (12)
 پردازنده : 4 هسته (CPU 1.6 Ghz)
 حافظه داخلی : 32 گیگ
 رم اجرایی : 2 گیگ
 اتصال USBx2 , WiFi , Bluetooth , GPS
 دو خروجی صدا
 اکولایزر 12 باند
 رزولیشن تصویر : (720×1280) IPS
 تراکم تصویر : (268) DPI
پشتیبانی از فایل های تصویری FULLHD1080P
اتصال گوشی : Mirror link
بدون گارانتی

مشخصات مانیتور مدل
VIXEN M Series T3L

 سیستم عامل اندروید (12)
 پردازنده : 4 هسته (CPU 1.6 Ghz)
 حافظه داخلی : 16 گیگ
رم اجرایی : 1 گیگ
 اتصال USBx2 , WiFi , Bluetooth , GPS
 خروجی صدا
 اکولایزر 12 باند
 رزولیشن تصویر : (600×1024) IPS
 تراکم تصویر : (159) DPI
پشتیبانی از فایل های تصویری FULLHD1080P
 پشتیبانی از اتصال : Mirror link
 بدون گارانتی

مشخصات مانیتور مدل
VIXEN M Series MTK

 سیستم عامل اندروید (12)
 پردازنده : 4 هسته (CPU 1.2 Ghz)
 حافظه داخلی : 12 گیگ
رم اجرایی : 1 گیگ
 اتصال USBx2 , WiFi , Bluetooth , GPS
 خروجی صدا
 اکولایزر 16 باند
 رزولیشن تصویر : (600×1024) IPS
 تراکم تصویر : (159) DPI
پشتیبانی از فایل های تصویری FULLHD1080P
 پشتیبانی از اتصال : Mirror link
 بدون گارانتی

تماس