دوربین دنده عقب دو کاره D6

5,500,000 ریال

محل نصب فلاپ بالای پلاک  و سپر خودرو
زاویه دید 90 درجه
ضد آب و ضد سرقت در حالت سپر
دید در شب 

توضیحات و عملکردها

دوربین دنده عقب دو کاره D6

محل نصب فلاپ بالای پلاک  و سپر خودرو
زاویه دید 90 درجه
ضد آب و ضد سرقت در حالت سپر
دید در شب