دوربین دنده عقب وینکا مدل HD-389

برند وینکا
محل نصب فلاپ بالای پلاک
زاویه دید 90 درجه افقی
ضد آب ضد سرقت
دید در شب عالی
خطوط پارک متحرک

توضیحات و عملکردها

دوربین دنده عقب وینکا مدل HD-389

دوربین دنده عقب دید در شب خط متحرک

برند وینکا
محل نصب فلاپ بالای پلاک
زاویه دید 90 درجه افقی
ضد آب , ضد سرقت
دید در شب عالی
خطوط پارک متحرک