دوربین دنده عقب جا پلاکی مدل JX-9488

6,500,000 ریال

محل نصب پشت پلاک خودرو
زاویه دید 90 درجه افقی
ضد آب , ضد سرقت
دید در شب
خطوط پارک

توضیحات و عملکردها

دوربین دنده عقب جا پلاکی مدل JX-9488

دوربین دنده عقب دید در شب

محل نصب پشت پلاک خودرو
زاویه دید 90 درجه افقی
ضد آب , ضد سرقت
دید در شب
خطوط پارک